Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Wydarzenia


Ćwiczenia Powiatowe ,,Las 2013”W czwartkowe przedpołudnie, 16 maja 2013 roku w miejscowości Siemszyce gm. Łęczyca strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu łęczyckiego uczestniczyli w Powiatowych Ćwiczeniach Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu łęczyckiego pod kryptonimem "Las 2013".Zgodnie z założeniem ćwiczeń pozorowany pożar powstał na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Kutno w Siemszycach gm. Łęczyca. Ogień był skutkiem zapalenia się suchej trawy od poruszającego się leśnym duktem samochodu osobowego. Do jego gaszenia kierowane są zastępy jednostek straży pożarnej. W początkowej fazie są to jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łęczycy, Grabowa i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Łęczycy. Następnie w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru do akcji dysponowane są zastępy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu.

Celem ćwiczeń było:
- sprawdzenie czasu dojazdu jednostek, do punktu koncentracji,
- zapoznanie strażaków z zabezpieczeniem przeciwpożarowym terenów leśnych na wypadek prowadzenia działań gaśniczych,
- skontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu samochodów gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych,
- sprawdzenie działania systemu dowodzenia i łączności podczas zaangażowania znacznej ilości sił i środków w czasie akcji,
- sprawdzenie współdziałania jednostek straży pożarnej z innymi podmiotami w akcji gaśniczej,
- sprawdzenie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz wypracowania optymalnych sposobów dostarczania wody do miejsca pożaru w lesie.

W czasie założonego scenariusza akcji zostały sprawdzone wszystkie elementy ćwiczeń a założony cel został w pełni osiągnięty.

Wśród obserwatorów obecni byli m.in.:
- Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki i jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP w Łęczycy,
- Jacek Ożadowicz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
- Janusz Otto – przedstawiciel Urzędu Gminy Łęczyca,
- Janusz Czarnecki – przedstawiciel Urzędu Miasta Łęczyca,
- Andrzej Dobosz – przedstawiciel Urzędu Gminy Piątek,
- przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno.

W ćwiczeniach udział brali:
- strażacy z KP PSP w Łęczycy,
- strażacy z jednostek OSP włączonych do KSRG w Daszynie, Grabowie, Górze Św. Małgorzaty, Leźnicy Małej, Piątku, Sobótce Starej, Świnicach Warckich, Topoli Królewskiej i Witoni,
- personel Leśnictwa,
- Policja,
- Wydział zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy.                

                

                

                

                

                

                

                

                Wstecz