Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.
Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Wydarzenia


Ćwiczenia „MEDYK 2016”8 października 2016 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich odbyły się ćwiczenia jednostek PSP i OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu łęczyckiego pt. „MEDYK 2016”.Ćwiczenia miały charakter działań typowo medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem ćwiczeń było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG i OSP z KSRG, sprawdzenie stanu gotowości do działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz doskonalenie alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Przebieg ćwiczeń podzielony został na 5 epizodów medycznych, przy których strażacy ćwiczyli w ramach zastępu i wyznaczone zadanie realizowali przy każdej sytuacji z jaką mogą się spotkać przy działaniach ratowniczych. Nad częścią warsztatową ćwiczeń, pod względem merytorycznym czuwała Pani Katarzyna Starosta-Głowińska, na co dzień wykładowca z zakresu medycyny ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pani Karolina Kaźmierczak, a nad realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG mł. asp. Radosław Zieliński, Powiatowy Koordynator ratownictwa medycznego PSP. Duże zaangażowanie w charakteryzację ćwiczeń pełniąc rolę pozorantów przedstawiła grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, biorących udział w ćwiczeniach, którzy oddali realia zachowań osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych.

Po zakończeniu ćwiczeń w podsumowaniu uwzględniono chęć kontynuacji tego rodzaju ćwiczeń z uwagi na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie w ramach doskonalenia umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach udział brali: strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, OSP Grabów, OSP Leźnica Mała, OSP Stara Sobótka, OSP Świnice Warckie, OSP Topola Królewska, Państwowe Ratownictwo Medyczne Falck Medycyna, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz personel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy we współpracy i dużym zaangażowaniu FALCK Medycyna Sp. z o.o. Ćwiczenia obserwował Wójt Gminy Świnice Warckie Pan Krzysztof Próchniewicz.                

                

                

                

                

                

            

Wstecz