Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego

Wydarzenia


Druhowie OSP ćwiczyli w komorze dymowej11 września 2010 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przeprowadzony został test w komorze dymowej dla strażaków z jednostek OSP włączonych do KSRG biorący bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.W teście, po raz pierwszy udział wzięli druhowie z powiatu łęczyckiego: 11 druhów z OSP Piątek oraz 5 druhów z OSP Topola Królewska. Celem ćwiczeń było sprawdzenie predyspozycji strażaków OSP do pracy z aparatami ochrony dróg oddechowych (ODO) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ćwiczenie było przeprowadzone po przebadaniu przez lekarza i polegało na zaliczeniu testu sprawności fizycznej oraz przejściu ścieżki w komorze dymowej. Test sprawności wykonywany był na przyrządach: ergonometrze taśmowym, drabinie bez końca oraz z użyciem młota uderzeniowego. Następnie zaraz po wykonaniu tych ćwiczeń strażak wchodził do komory dymowej, gdzie w zadymieniu i ciemności musiał pokonać różnego rodzaju przeszkody. Zaraz po zaliczeniu ścieżki treningowej strażak ponownie ćwiczył na młocie uderzeniowym.

Ćwiczenie wymagało od druhów wysokiej sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych. W przyszłym roku planowane jest szkolenie kolejnej grupy strażaków z OSP w KSRG z powiatu łęczyckiego.                

                

                

                

                Wstecz