Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Wydarzenia


Ćwiczenia Powiatowe „COMFORT 2010”W dniu 21 października 2010 roku na terenie zakładu „Comfort” Sp. z o.o. w Łęczycy odbyły się wspólne ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.Założenia do ćwiczeń:

W wyniku prowadzonych prac dekarskich na remontowanym dachu budynku produkcyjno-magazynowego dochodzi do pożaru zgromadzonej papy i smoły. Na skutek wiatru następuje przerzucenie się ognia na pobliskie składowisko butelek z tworzywa sztucznego (PET) i do wewnątrz hali magazynowej. Pracownicy zgłaszają pożar do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Łęczycy oraz ewakuują personel z zagrożonego budynku w którym występuje duże zadymienie. Dowódca przybyłych pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia otrzymuje informację o dwóch poszkodowanych, którzy zostali w zadymionych pomieszczeniach budynku.

W ćwiczeniach udział wzięli:
- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Łęczycy,
- Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG z terenu powiatu łęczyckiego,
- Państwowe Ratownictwo Medyczne w Łęczycy,
- Policja w Łęczycy,
- Personel techniczny zakładu,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Łęczyckiego,
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęczycy.

Wśród obserwatorów obecni byli m.in.:
- Wojciech Zdziarski - Starosta Powiatu Łęczyckiego
- Andrzej Olszewski – Burmistrz Miasta Łęczyca
- Andrzej Wdowiak – Wójt Gminy Łęczyca
- Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie
- Andrzej Pietruszka - Dyrektor ZOZ w Łęczycy
- Rafał Ignatowicz – Dyrektor IMP COMFORT
- Przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Starostwa Łęczyckiego i Miasta Łęczyca
- przedstawiciele Zakładu Karnego w Garbalinie
- przedstawiciele Policji w Łęczycy

Po podsumowaniu ćwiczeń na wszystkich czekała tradycyjna strażacka grochówka.                

                

                

            

Wstecz