Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Wydarzenia


Uroczyste przekazanie nowego samochodu dla OSP GrabówW dniu 11 listopada 2010 roku w Grabowie odbyła się uroczystość przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu MERCEDES Atego 1329 AF z napędem 4x4, który zastąpił wysłużony ponad 30-letni samochód marki STAR 244.Samochód, który otrzymała OSP w Grabowie przeznaczony jest dla 6 osobowej załogi, posiada 2500 litrów wody oraz 250 litrów środka pianotwórczego, wydajność autopompy wynosi 1600 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia o długości 60 m, zraszacze przednie i boczne. Dodatkowym wyposażeniem do nowo pozyskanego samochodu są m.in. 2 aparaty ochrony dróg oddechowych do pracy w zadymionych pomieszczeniach, zestaw PSP-R1 do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym wraz z szynami Kramera i deską ortopedyczną, wentylator oddymiający, agregat oświetleniowy. Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniom z WFOŚiGW w Łodzi, Komendy Głównej PSP w Warszawie, Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie oraz Urzędu Gminy w Grabowie.                

                

                

    

Wstecz